השתלת שן קדמית עם העמסה מיידית

ד"ר אמינוב עמנואל 

השן בבקיעת יתר
שן קדמית עם סדק
בוצע שחזור קומפוזיטי לסגירת הרווח
סגירת הרווח עם שחזור
לאחר העקירה
השן לאחר העקירה
בדיקת פרלליות וזוית הקדיחה
צילום סופי שתל ומבנה
בוצעה העמסה מיידית
פיצול השן
השתמשנו בכותרת השן
צילום סופי עם השן הזמנית
Show More

    ראשון לציון רח' היקב 10 קומת קרקע    

מיקוד  7549715   טלפון : 03-7163235    

כל הזכויות שמורות לד"ר אמינוב