נגישות נגישות
top of page

 צילומי סיטי ברפואת שיניים

דוגמא להרס כותרת טוחנת תחתונה בעקבות צמיחה לקויה של שן בינה תחתונה בו נעקרו שתי השיניים 
  • הבנה ויזואלית קלה
  • זמן ניתוח מופחת עבור החולה
  • זמן התאוששות מופחת
  • מופחת הלחץ של המטופל
  • מיקום אופטימלי של השתל / ים השיניים
  • תוצאות אסתטיות משופרות
צילומי סיטי מהווהים כיום  חשיבות עליונה, כי השתלים ממוקמים בבטחה כראוי בכל שלושת המימדים, באופן אידיאלי, תוך  כדי  התקנתם בעצם
  • בנוסף ניתן בעזרת מכשור הסיטי לצפות באזורים אנטומיים שונים כגון עצבים כלי דם  מערות האף והפנים ולמנוע סיכונים וסיבוכים אפשריים  
bottom of page
נגישות