מקרה 1

מטופלת בגיל 55 צריכה לבצע הרמת סינוס פתוחה עקב חוסר ניכר  בחלל מערת הפנים  

ניתן לראות בשלב התכנון את גובה העצם הראשוני 

לאחר צילום סיטי מערות הפנים  נקיות ומאווררות ונמצאו מתאימות לביצוע הטיפול  

שישה חודשים לאחר הרמת הסינוס ניתן להתרשם מבניית העצם ומהגובה והרוחב שנוצר 

הטיפול בוצע על ידי ד"ר אמינוב וצוות המרפאה