שיקום בעזרת כתרים ותותבת עליונה ותחתונה

המטופל בגיל 49  מעשן כבד בוצעו תותבות נתמכות על גבי שיניים בעזרת ווים מתכתיים רטנטיביים

    ראשון לציון רח' היקב 10 קומת קרקע    

מיקוד  7549715   טלפון : 03-7163235    

כל הזכויות שמורות לד"ר אמינוב