שיקום בעזרת כתרים ותותבת עליונה ותחתונה

המטופל בגיל 49  מעשן כבד בוצעו תותבות נתמכות על גבי שיניים בעזרת ווים מתכתיים רטנטיביים