שחזור מרוכב בצד פומי 

תיקון שחזור לקוי במלתעות עליונות

מלתעות עליונות עם שחזור לקוי
סדקים ושברים בחומר השחזור
ממצא לא תקין במלתעה הראשונה
בשן בוצעה סתימה לבנה על שארית שחזור
סיום הטיפול
המתרפא מרוצה
Show More

    ראשון לציון רח' היקב 10 קומת קרקע    

מיקוד  7549715   טלפון : 03-7163235    

כל הזכויות שמורות לד"ר אמינוב