שחזור מרוכב בצד פומי 

תיקון שחזור לקוי במלתעות עליונות

מלתעות עליונות עם שחזור לקוי
מלתעות עליונות עם שחזור לקוי
סדקים ושברים בחומר השחזור
סדקים ושברים בחומר השחזור
ממצא לא תקין במלתעה הראשונה
ממצא לא תקין במלתעה הראשונה
בשן בוצעה סתימה לבנה על שארית שחזור
בשן בוצעה סתימה לבנה על שארית שחזור
סיום הטיפול
סיום הטיפול
המתרפא מרוצה
המתרפא מרוצה