שחזור שיניים קדמיות מחומר מרוכב בישיבה אחת 

עששות מרובות
שחזור לקוי
ניקוי והכנת חלל
ניקוי עם זוויתן
סיום הטיפול
המתרפא מרוצה
Show More

    ראשון לציון רח' היקב 10 קומת קרקע    

מיקוד  7549715   טלפון : 03-7163235    

כל הזכויות שמורות לד"ר אמינוב